Alles over FIRE

De fire beweging

De FIRE-beweging heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen door de stijgende kosten van levensonderhoud en het verlangen naar een meer flexibele en autonome levensstijl. Om financiële onafhankelijkheid te bereiken en vroeg met pensioen te gaan, moeten mensen zuinig leven, een hoog percentage van hun inkomen sparen en verstandig investeren om een sterke financiële basis op te bouwen. Het is ook belangrijk om een duidelijk inzicht te hebben in uw financiële doelen en een solide plan om deze te bereiken.

Fire gaat om drie principes:

  1. Besparen
  2. Extra inkomen
  3. Investeren

Maar fire is het meest haalbaar door het maken van een plan. Het is belangrijk een duidelijk inzicht te hebben in uw financiële doelstellingen om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Dit omvat meestal het ontwikkelen van een budget, het stellen van financiële doelen en het maken van een spaar- en investeringsplan. 

Een belangrijk aspect van de FIRE-beweging is de nadruk op sparen en investeren van een hoog percentage van het inkomen. Dit vereist discipline en opoffering, omdat het vaak betekent dat je je uitgaven en levensstijl ingrijpend moet veranderen. Sommige mensen kunnen ervoor kiezen zuinig te leven, onnodige uitgaven te schrappen en zich te concentreren op sparen en zoveel mogelijk investeren. Anderen kunnen ervoor kiezen hun inkomen te verhogen door middel van side hustles of andere bronnen van passief inkomen.

Een ander belangrijk aspect van de FIRE-beweging is de focus op passief inkomen. Passief inkomen is inkomen dat wordt gegenereerd zonder dat er actief gewerkt hoeft te worden. Voorbeelden van passief inkomen zijn huurinkomsten uit onroerend goed, dividenden uit aandelen en rente van spaarrekeningen. Het opbouwen van passieve inkomensstromen kan bijdragen tot financiële stabiliteit en onafhankelijkheid bij pensionering.

Het is belangrijk op te merken dat het bereiken van financiële onafhankelijkheid en vroeg met pensioen gaan zorgvuldige planning en discipline vereist, en niet iets is dat van de ene op de andere dag kan worden bereikt. Het vereist een langdurige inzet voor sparen en beleggen, en de bereidheid om op korte termijn offers te brengen om op lange termijn financiële vrijheid te bereiken.

Hoe bereken ik mijn fire-status? 

Je kan jouw eigen fire status zelf berekenen met een makkelijke rekensom. Dit is een getal wat aangeeft wanneer jij financieel onafhankelijk gaat zijn. Om dit te weten moet je het volgende bepalen:

Wat zijn jouw jaarlijkse uitgaven: Dit omvat al uw noodzakelijke kosten van levensonderhoud, zoals huisvesting, voedsel, vervoer en gezondheidszorg. Zorg ervoor dat u eventuele discretionaire uitgaven die u wilt handhaven in pensioen, zoals reizen of hobby’s.

Zodra u dit cijfer heeft, kunt u de volgende formule gebruiken om uw FIRE-nummer te berekenen of gebruik de fire rekemachine hier

FIRE-getal = (jaarlijkse uitgaven x 25) = 

Voorbeeld:
Geef je jaarlijks 40.000 euro uit? Dan doe je €40.000 x 25 = €1000.000. Dit is het bedrag wat jij moet hebben om fire te bereiken. Dit lijkt een immens bedrag maar toch moet je hier niet van schrikken. De drie pijlers: besparen, extra inkomen verdienen en investeren zorgen ervoor dat dit proces versnelt. Daarbij is het een bewezen strategie, want een hoop mensen zijn al fire, bekijk hier een aantal inspirerende voorbeelden.

Kanttekening bij berekening: 
Het is belangrijk op te merken dat dit slechts een ruwe schatting is en dat uw werkelijke FIRE-getal kan verschillen op basis inflatie en jouw verwachte rendement op investeringen. 

Inflatie is een stijging van de algemene prijzen van producten en diensten in een economie over een bepaalde periode. Rendement is het percentage waarmee u verwacht dat uw investeringen in de loop van de tijd zullen groeien. Je kunt historische gemiddelden gebruiken of uw eigen schattingen op basis van uw beleggingsstrategie. Volgens onderzoek is het historisch gemiddelde tussen de 7 en 8%. Daarbij moet je altijd naar je eigen individuele omstandigheden en financiële doelen. Het is een goed idee om uw plan regelmatig te herzien en zo nodig aan te passen om op koers te blijven naar financiële onafhankelijkheid en vervroegd pensioen.

De fire beweging Nederland

Ook in Nederland heeft de FIRE-beweging aan populariteit gewonnen onder mensen die op zoek zijn naar manieren om financiële onafhankelijkheid te bereiken en eerder met pensioen te gaan. De beweging benadrukt het belang van sparen en investeren van een hoog percentage van het inkomen, het opbouwen van passieve inkomensstromen en sober leven om financiële onafhankelijkheid te bereiken en eerder met pensioen te gaan. Het mooie aan de fire beweging is dat iedereen hetzelfde doel heeft. Hierdoor is er veel steun en welwillendheid om elkaar te helpen.

Er zijn een aantal manieren voor degenen die geïnteresseerd zijn in de FIRE-beweging in Nederland om meer kennis te vergaren. Allereerst de fire community: een online omgeving waar je moet inloggen om hierna op een forum te komen en vragen te stellen. Naast dit kan je hier je eigen fire plan maken en de blog lezen met inspirerende verhalen van andere mensen die fire zijn geworden.

Fire in de rest van de wereld

Fire bestaat al tientallen jaren, maar het heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen door allerlei nieuwe uitdagingen waar mensen anno nu mee te maken krijgen. Mensen verlangen naar een meer flexibele en autonome levensstijl en hier komt fire om de hoek kijken. Fire is het eerst opgemerkt in het “Your Money or Your Life”, een klassiek boek over persoonlijke financiën dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1992. Het boek is geschreven door Vicki Robin en Joe Dominguez. Vicki Robin is een expert op het gebied van persoonlijke financiën en een van de eerste voorstanders van de financiële onafhankelijkheid en vroeg met pensioen gaan (FIRE) beweging. Het boek benadrukt het belang van sparen en investeren van een hoog percentage van je inkomen, zuinig leven en het opbouwen van passieve inkomensstromen om financiële onafhankelijkheid te bereiken en eerder met pensioen te gaan.

Is de Fire-status een realistisch doel?

Financiële onafhankelijkheid bereiken en vroeg met pensioen gaan (FIRE) is voor veel mensen een realistisch doel, maar we horen ook wel eens dat het niet lukt om fire te worden. Dit heeft voornamelijk te maken met te weinig discipline en een slecht plan. 

Het is niet iets dat van de ene op de andere dag kan worden bereikt, en het vereist een langdurige inzet om te (be)sparen en te investeren, en de bereidheid om op korte termijn offers te brengen om op lange termijn financiële vrijheid te bereiken.

Een van de belangrijkste factoren die van invloed kunnen zijn op de haalbaarheid van jouw fire status zijn: inkomen, spaarquote. Hoe meer je kan sparen en kan verdienen en het hoe sneller je fire kan bereiken. Veel mensen nemen een extra baan of side hustle om meer inkomen te verdienen naast hun huidige van. Dit is gelijk een heikel punt, omdat je ook een gezonde en bevredigende levensstijl wil behouden. 

Een andere factor die van invloed kan zijn op de haalbaarheid van het bereiken van financiële onafhankelijkheid is uw investeringsstrategie. Het is belangrijk om verstandig te beleggen om uw rendement te maximaliseren en een sterke financiële basis op te bouwen. Dit kan betekenen dat u uw beleggingen moet diversifiëren en de risico’s en het potentiële rendement van verschillende beleggingsopties moet afwegen. Er gaat ook een misvatting rond over fire: dat je er snel rijk van wordt. Laten we dit meteen ontkrachten, de route naar fire kan veel tijd, hard werken en discipline vergen. Maar als je erin slaagt, kan het je de vrijheid geven om de carrière- en levenskeuzes te maken die het beste bij je passen, in plaats van gebonden te zijn aan een salaris of inkomstenbron die je misschien niet leuk vindt.

Of het haalbaar is om financiële onafhankelijkheid te bereiken en vroeg met pensioen te gaan, hangt af van uw individuele omstandigheden en financiële doelen. Het is een goed idee om uw eigen financiële situatie zorgvuldig te overwegen en een plan op te stellen dat voor u realistisch en haalbaar is. Klik hier om zelf een fire plan op te stellen. 

Hoe kan je het proces versnellen?

Er zijn verschillende stappen die u kunt nemen om financiële onafhankelijkheid te bereiken en sneller met pensioen te gaan (FIRE):

1. Verhoog je inkomen: Een manier om financiële onafhankelijkheid sneller te bereiken is om uw inkomen te verhogen. Overweeg het nemen van een side hustle of het vinden van manieren om uw inkomen te verhogen bij uw huidige baan.

2. Spaar en investeer een hoog percentage van je inkomen: Hoe meer je in staat bent om te sparen en te investeren, hoe sneller je financiële onafhankelijkheid zult kunnen bereiken. Overweeg zoveel mogelijk te sparen en te investeren om een sterke financiële basis op te bouwen.

3. Leef zuinig: Onnodige uitgaven schrappen en zuinig leven kan je helpen om meer geld te besparen en sneller financiële onafhankelijkheid te bereiken.

4. Bouw passieve inkomstenstromen op: Het opbouwen van passieve inkomstenstromen, zoals huurinkomsten uit onroerend goed of dividenden uit aandelen, kan helpen bij het bieden van financiële stabiliteit en onafhankelijkheid bij pensionering.

5. Beleggen: Het is belangrijk om verstandig te beleggen om uw rendement te maximaliseren en een sterke financiële basis op te bouwen. Dit kan betekenen dat u uw beleggingen diversifieert en de risico’s en potentiële opbrengsten van verschillende beleggingsopties in overweging neemt.

In het algemeen vereist het bereiken van financiële onafhankelijkheid en een vervroegd pensioen zorgvuldige planning, discipline en een langdurige inzet voor sparen en beleggen. Het is belangrijk om een duidelijk inzicht te hebben in uw financiële doelen en een solide plan voor het bereiken daarvan om sneller financiële onafhankelijkheid te bereiken. 

Welke vormen van fire bestaan er?

Er zijn verschillende termen die worden gebruikt in het kader van de door u genoemde FIRE-beweging (financial independence, retire early). Hier is een kort overzicht van elke vorm:

Traditionele fire:
Er bestaat niet zoiets als een “traditionele” FIRE, omdat het concept van financiële onafhankelijkheid, vroeg met pensioen gaan (FIRE) een relatief recente ontwikkeling is. De term “traditioneel” kan echter worden gebruikt om te verwijzen naar de meer typische manier van werken en sparen voor je pensioen, waarbij je wel eerder met pensioen gaat maar niet extreem vroeg. Je hebt een normaal inkomen en een beleggingsstrategie met een gemiddeld rendement. Na het behalen van de fire status onttrek je een normaal bedrag uit je investeringen om van te leven. 

Fat fire:
Fat FIRE is een extremere vorm, je leeft van een ‘vet’ inkomen. Dit zegt eigenlijk dat je een groot uitgavenpatroon hebt en dus ook een groter fire bedrag nodig hebt. Uiteindelijk zal jouw fire levensstijl extremer zijn om het doel van fat fire te behalen. Jouw inkomen zal veel hoger moeten zijn en ook jouw investeringen zullen met meer risico genomen worden. 

Lean fire:
Deze term wordt gebruikt om een meer bescheiden benadering van de FIRE-beweging te beschrijven, waarin een individu streeft naar financiële onafhankelijkheid en vroeg met pensioen gaan, maar met een lagere spaarquote en een minder extreme focus op spaarzaamheid. Het idee achter lean fire is om nog steeds prioriteit te geven aan sparen en investeren, maar om iets meer flexibiliteit in de uitgaven en een hogere kwaliteit van leven toe te staan terwijl men werkt aan financiële onafhankelijkheid.

Barista fire:
Deze term wordt gebruikt om een versie van de FIRE-beweging te beschrijven waarin een individu financiële onafhankelijkheid bereikt, maar blijft werken in een parttime of flexibele capaciteit, vaak in een stressarme of laagbetaalde baan zoals werken als barista. Het idee achter barista fire is om de financiële vrijheid te hebben om werk te kiezen dat plezierig of bevredigend is, in plaats van gebonden te zijn aan een traditionele baan om financiële redenen.

Coast fire:
Deze term wordt gebruikt om een versie van de FIRE-beweging te beschrijven waarin een individu financiële onafhankelijkheid bereikt en vroeg met pensioen gaat, maar met een lager niveau van besparingen en een afhankelijkheid van een gestage stroom van passieve inkomsten om de uitgaven te dekken. Het idee achter kustbrand is om de financiële vrijheid te hebben om vroeg met pensioen te gaan, maar met een lager niveau van financiële zekerheid en een noodzaak om voorzichtiger te zijn met uitgaven.

Het is belangrijk op te merken dat dit slechts enkele voorbeelden zijn van variaties op het thema van financiële onafhankelijkheid en vervroegd pensioen, en er is geen one-size-fits-all benadering die voor iedereen werkt. Het is belangrijk om uw eigen financiële situatie en doelstellingen zorgvuldig te overwegen wanneer u beslist wat voor u de beste weg is. 

Vandaag beginnen en veelgestelde vragen

Om vandaag te beginnen raden we je hier bij de fire beweging aan om te beginnen bij één van de drie pijlers. Klik op een van de drie pijlers om meer te weten over het onderwerp en ermee te starten. Ook kan je het fire jaarplan maken en de masterclass hier bekijken. 

  1. Besparen
  2. Meer inkomen
  3. Investeren 

Wil je meer weten over fire? We hebben de veelgestelde vragen van mensen uit de community op een rij gezet. Deze kan je hier op je dooie gemak nog even teruglezen. 

(Visited 4.298 times, 1 visits today)