Hoe analyseer je aandelen?

Wanneer je gaat handelen of beleggen in aandelen dan is het belangrijk dat je deze goed kunt analyseren. Immers, een goede analyse bij aandelen verhoogt je kans om winst te maken. Het type analyse dat je moet gaan doen is afhankelijk van onder andere je beleggingsstrategie en je persoonlijke voorkeur. Hieronder staan verschillende manieren genoemd waarop jij aandelen kunt analyseren.

1.     Een technische analyse

Een manier om aandelen te analyseren is via een technische analyse. Deze vorm van analyseren kijkt naar de speling tussen vraag en aanbod. Wanneer past een technische analyse goed bij jou als belegger of handelaar in aandelen? Een technische analyse wordt vaak toegepast op aandelen wanneer de handelaar of investeerder ervanuit gaat dat acties en gebeurtenissen in het verleden de toekomstige prestaties van het aandeel kunnen voorspellen. De historische gebeurtenissen zijn meer leidend binnen deze analyse dan bijvoorbeeld de waarde van het bedrijf waartoe het aandeel behoort.

2.     De verhouding tussen koers en winst

Een andere manier om aandelen te analyseren is door middel van de koers/winstverhouding. Maar hoe bereken je deze verhouding? De berekening die hieraan te pas komt houdt in dat de marktwaarde van het aandeel gedeeld wordt door de winst ervan. Dit reken je dan per aandeel uit. Als de verhouding tussen de koers en winst laag is dan is dit volgens deze analyse strategie erg gunstig.

3.     Boekwaarde van het aandeel

Een aandeel kan geanalyseerd worden door de koers-boekwaardeverhouding van een bedrijf te bekijken. Deze vorm van analyse wordt vaak toegepast op aandelen van jonge bedrijven die snel groeien. Dit soort bedrijven kunnen soms ondergewaardeerd zijn. Door de boekwaarde van het bedrijf te bekijken in combinatie met de koers van het aandeel kun je zien of het bedrijf ondergewaardeerd is en op deze manier bepalen of het verstandig is om te investeren in de aandelen van het desbetreffende bedrijf.

4.     Rendement op eigen vermogen

Waar je ook naar kunt kijken bij het analyseren van aandelen is het rendement op eigen vermogen. Hiermee kun je bepalen in welke mate een bedrijf positieve rendementen oplevert. Het gaat dan specifiek om de rendementen voor mensen die aandelen hebben in het bedrijf. Wanneer je deze analyse techniek op verschillende aandelen van diverse bedrijven toepast dan kun je ontdekken welke bedrijven het meest winstgevend zijn. Het rendement op eigen vermogen wordt berekend door het netto inkomen te delen door het gemiddelde eigen vermogen. Hoe meer het rendement stijgt, hoe gunstiger dit is voor de aandeelhouder.

5.     De PEG-ratio

Zoals al eerder genoemd zegt de verhouding tussen de koers en de winst al heel wat over het bedrijf en kan dit gegeven je al helpen om te bepalen of het verstandig is om te investeren in een bepaald aandeel. Echter, je kunt nog een stapje verder gaan in je analyse en de PEG-ratio berekenen. Deze ratio neemt de groei van een bedrijf in acht. Als het bedrijf door blijft groeien dan kan dit namelijk een grote positieve invloed hebben op je verdiensten als aandeelhouder.

(Visited 688 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *